Kárbejelentés

Kárbejelentését megteheti:

1. online, a biztosítótársaságok weboldalain
2. telefonon, a biztosítók call centerét tárcsázva
3. egyes biztosítók esetében okos telefonos applikációval (Aegon, Uniqa lakásbiztosítások)
4 alkuszcégünkön keresztül
5. a https://ekarbejelentes.hu weboldalon (ez biztosítótól független felület)

Fontos: A kárt az észleléstől számított két munkanapon belül be kell jelenteni.
Késedelmes kárbejelentés esetén a biztosító mentesülhet a kárkifizetés alól, amennyiben lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Kár esetén a károsultnak kárenyhítési kötelezettsége van.
A károsodott vagyontárgyak állapotán a kárszakértői szemléig változtatni tilos (vagyontárgyak károsodása esetén).
Kivételt az alábbi esetek képeznek:
- Kárenyhítési kötelezettség miatti változtatás
- A kárszakértő írásos engedélye,