Vállalkozói biztosítások

Miét lehet hasznos vállalkozásunk esetében a biztosítási védelem?
Erről egy könyvet tele lehetne írni.
Helyette álljon itt egy lényegre törő vázlatos felsorolás a vállalkozások kockázatairól és a hozzájuk társítható biztosítási védelemről.

I. Vagyonbiztosítási rész:

- épületek, építmények hagyományos berendezések, készletek kockázatai és biztosítási védelme

- speciális berendezések és speciális készletek kockázatai és biztosítási védelme (gyártó sorok, nagy értékű elektromos berendezések, mérőműszerek, üvegpultok, szabadtéren tárolt vagyontárgyak, javításra átvett vagyontárgyak...)

-munkavállalók saját tulajdonú tárgyainak biztosítási védelme

-gépjárművek és munkagépek biztosítási védelme

II. Felelősségbiztosítási rész (személyi sérüléses károk, dologi károk sérelemdíj és nem vagyoni károk)

- harmadik személynek okozott károk fedezete

- szolgáltatást igénybe vevőknek okozott károk fedezete

- munkavállalóknak okozott károk fedezete

- munkáltatónak okozott károk fedezete

- gyártott és/vagy forgalmazott termékek által okozott károk fedezete

- környezetszennyezési károk fedezete

- cégvezetőként, döntéshozóként okozott károk fedezete

----

Minden vállalkozás valahol speciális, és egyedi. Ebben a szegmensben szinte kizárt a két teljesen egyforma biztosítási igény és biztosítási szerződés.